FiguartsZERO Naruto: Shippuden - Naruto Uzumaki (Sage Art Lava Release Rasenshuriken)

$89.99

From "Naruto: Shippuden," Naruto Uzumaki -Sage Art: Lava Release Rasenshuriken- joins the FiguartsZERO EXTRA BATTLE series as a high quality statue!